Haavoittuvuuksien havainnointi

Ulkoiset uhat niin kyberrikollisten kuin valtiollisten sekä teollisuusvakoilijoiden merkeissä ovat muodostuneet osaksi suomalaisen liike-elämän ja tietoyhteiskunnan todellisia huolenaiheita. Olet ehkä jo miettinytkin, onko joku ulkopuolinen jo ottanut teidän tietojen anastamisen tavoitteeksi. Huomioitavaa on, että monet tietoturvarikkeet ja -murrot eivät ole kuitenkaan pelkästään kyseisten osapuolien tekemiä vaan myös niiden toimijoiden, jotka ovat jo päässeet organisaation sisäverkon kanssa tekemisiin: entiset ja nykyiset työntekijät, konsultit, asiakkaat ja toimittajat. 

Joku varmasti testaa haavoittuvuuksianne - ehkä tälläkin hetkellä. Tiedätkö kuka tai mitä haavoittuvuuksia yritetään hyödyntää?

Tarkkailemalla IT-ympäristön haavoittuvuustilannetta säännöllisesti, voidaan tietoturva-aukot tukkia heti niiden ilmettyä ja näin ennaltaehkäistä niitä hyödyntäviä hyökkäyksiä. Testataanhan esimerkiksi toimitilojen turvajärjestelmiäkin (kuten paloilmoitin- ja murtohälytyslaitteistoja) säännöllisesti, niin miksei myös IT-ympäristön turvallisuutta testattaisi. 

Automatisoitua tekniikkaa ja asiantuntijuutta

Aivan kuten esimerkiksi toimitilan turvajärjestelmät (esim. paloilmoitin- ja murtohälytyslaitteistot) testataan, tulee myös IT-ympäristön turvallisuutta testata säännöllisesti. Tarjoamamme ratkaisut voivat olla joko automatisoitua tekniikkaa järjestelmätoimituksena tai haavoittuvuuksien havainnointia jatkuvana kokonaispalveluna. Palvelussamme korostuu tekniikkaan yhdistetty asiantuntijaosaaminen ja palvelualttius - tarvittaessa 24/7-periaatteella. Meiltä saat siis apua kaipaat sitten teknistä kyvykkyyttä tai joustavuutta lisäresursseilla haavoittuvuuksien selvittämiseen. 

Lue lisää haavoittuvuuksien havainnoinnista esitteestämme