Netflow & rikastettu flow

Tiedätkö millaista liikennettä ja paljonko verkossanne liikutetaan? Ymonilla on ratkaisuja, joilla kyetään tuottamaan kaapatusta verkkoliikenteestä statistiikkatietoa. Ntop on ohjelmisto, joka tuottaa kaapatusta liikenteestä netflow-tiedon ilman kytkinten/reititinten kuormittamista. Sen avulla on mahdollista tuottaa niin perus-netflow:ta kuin rikastettua flow:ta, jossa mukana enemmän sovellustason tietoa.