Langattomat verkot

Langattomat WLAN-verkot valtaavat alaa ja lähitulevaisuudessa langalliset lähiverkot tulevat pääosin katoamaan työasemien liittämisessä. Langattomat yhteydet ovat liikkuvuuden mahdollistavia, helppokäyttöisiä ja tänä päivänä tietoturvaltaan yleisesti parempia kuin langalliset verkot. Edustamamme langattoman verkon toimittaja Aerohive on ilman kontrolleria toimiva WLAN-ratkaisu, jonka valtteja ovat vikasietoisuus sekä helppo ylläpidettävyys.

Aerohiven ydin on WLAN-verkkoon hajautettu älykkyys, jossa tukiasemien sekä koko verkon toiminnallisuuteen ja määrityksiin liittyvä älykkyys on jaettu tukiasemille. Tällä eliminoidaan keskitetyn ratkaisun vikaherkkyys ja päästään eroon dataliikenteen ohjauksellisesti monimutkaisesta ja tehottomasta rakenteesta. Aerohiven ratkaisu tuo perinteisiin ratkaisuihin useita merkittäviä parannuksia: erittäin vikasietoinen verkon rakenne, riippumattomuus WAN-yhteyksistä useiden toimipisteiden verkoissa, kustannustehokkuus (vähemmän komponentteja), lineaarinen skaalautuvuus sekä kustannuksien että teknologian osalta (verkkoon voi helposti lisätä tukiasemia tarpeen mukaan), muuntuvuus (soveltuu yhtä hyvin sekä pieniin että suuriin tiloihin), helposti ylläpidettävä (ei erillisiä ja monimutkaisia lisensointeja), yksinkertainen, mutta kattava hallinta- ja konfigurointityökalu, aitoa kerroksellista tietoturvaa (tukiasemissa FW, VPN, RADIUS jne.) ja tehokkuutta sekä nopeutta (tukiasemilla QoS, SLA-monitorointi, 802.11ac).

Lue lisää edustamastamme ratkaisusta: http://www.aerohive.com