Kuormanjakajat

Kuormanjakajien avulla pystytään rakentamaan vikasietoisia palveluja, joissa useampi palvelin voi tarjota palveluja käyttäjille läpinäkyvästi. Kuormanjakajat mahdollistavat myös maantieteellisesti hajautettujen palvelinpoolien tekemisen sekä tehostavat esimerkiksi web-palvelujen toimintaa SSL/TLS-kiihdytyksellä sekä Cache-toiminnoilla. Kuormanjakajalle määritellään tarjottava palvelu, johon liitetään joukko palvelimia. Kuormanjakaja hallitsee liikennöintiä ja ohjaa liikenteen halutulle palvelimelle säädettävissä olevin kriteerein. Clienttien SSL/TLS-yhteydet päätetään kuormanjakajalle, jossa yleensä on erillinen nopea salauspiiri hoitamassa raskasta avaintenkäsittelyä. Kuormanjakajat voivat myös tehdä ns. reverse proxy-toiminteita eli tarjota cachestaan esim. verkkosivuilla olevia kuvia tai vastaavia. Edustamme Fortinetin FortiADC-ratkaisua, joka on edullinen perustoiminteet täyttävä ratkaisu. Lisäksi edustuksessamme on A10, joka on teknisesti edistyneempi täyttäen kaikkein kriittisimpien ympäristöjen spesifit tarpeet ollen kuitenkin kustannustasoltaan Suomen markkinoille erityisen sopiva.

Lue lisää edustamistamme ratkaisusta: http://www.fortinet.com ja http://www.a10networks.com