Toimittajat

Käytättekö ulkopuolisia konsultteja tai toimittajia ympäristössänne ja olisiko heidän toimiensa valvonta tarpeen esimerkiksi compliance-vaatimukset täyttääksenne? Ymon edustaa ObserveIT-tuotetta, jolla toimittajien tekemien toimien valvonta toteutetaan nauhoittamalla kaikki hyppypalvelimella tai kohdepalvelimella tehdyt toimet.

Ratkaisussamme hyppypalvelimeen tai kohdepalvelimeen (tai työasemaan) asennetaan agenttiohjelmisto, joka tallettaa keskuspalvelimelle kaikki toimet niin lokimuodossa kuin näyttökaappauksina videokuvan tapaan. Muodostettuja lokitietoja voidaan toimittaa esimerkiksi SIEMiin ja etsiä poikkeamia. Ratkaisun avulla kyetään tekemään baseline käyttäytymisestä käyttäjäkohtaisesti. Huomioitavaa on, että ratkaisumme avulla voidaan helposti todeta mitä on tehty ilman välillä vaikeaselkoisten järjestelmälokien tutkimista. Saat siis vedenpitävää todisteaineistoa siitä, mitä ympäristössänne on tehty. Ratkaisu on saatavana mm. Citrixiin, Windowsiin, Linuxille.

Lue lisää edustamemme päämiehen sivuilta: http://www.observeit.com