Pilvisovellusten käytön valvonta

Onko teillä tieto organisaatiossanne käytetyistä pilvipalveluista tai näkyvyys niiden käyttöön? Millä tasolla organisaatiossanne on pilvisovellusten käytön kontrollointi? Mitä tietoa pilveen talletetaan ja mihin?

Ihmisten tietotekniikan käyttö on muuttunut. Pilvipalvelut ja mobiililaitteet ovat tehneet työskentelystä ja yhteistyöstä helpompaa, mikä on hienoa niin ihmisten kuin organisaatioiden näkökulmasta. Mutta pilvipalvelut käyttävät API-rajapintoja ja mobiililaitteita ohittaakseen IT-ympäristön ulkoreunan. Tällä on iso vaikutus tietoturvaan. Valitettavasti, vanhat tietoturvalaitteet eivät ole pysyneet ajan tasalla, eivätkä ymmärrä API-rajapintoja. Tämän vuoksi ne ohjelmoidaan joko sallimaan tai estämään palvelut, mikä ei vastaa nykypäivän tarpeita ja aiheuttaa vain turhautumista niin IT:ssä kuin käyttäjissäkin.

Varmista näkyvyys, vaatimusten mukaisuus ja tietoturva pilvipalveluiden käytössä

Uskomme, että ihmisten ja organisaatioiden tulee pystyä tekemään yhteistyötä ja työskentelemään tehokkaasti ilman rajoituksia. Työskentelyn tulee olla turvallista, tapahtui se sitten pilven tai webin kautta tai eri laitteiden ja sijaintien välillä. Tämän vuoksi edustamme Netskopea, yhtä johtavista CASB (Cloud Access Security Broker) -organisaatioista. Netskopen ratkaisujen avulla saat näkyvyyden organisaatiosi pilvipalveluiden käyttöön ja niiden riskikuvaan sekä voit kontrolloida pilvisovellusten käyttöä tarpeidenne mukaisesti.

Ratkaisulla saadaan näkyvyys ja kontrolli pilvisovellusten käyttöön, myös niihin sovelluksiin joista organisaationne ei todennäköisesti ole ollut tietoinen(!).

Huomattavaa on, että ratkaisut mahdollistavat hyvin yksityiskohtaisen kontrolloinnin ja muun muassa tiedostojen kryptaus omin avaimin on täysin toteutettavissa. Muutamiin suoituimpiin palveluihin, kuten Office365 ja Google Drive, on saatavissa API-rajapinnan kautta tapahtuva kontrollointi, jolloin organisaation omaan ympäristöön tai päätelaitteisiin ei tarvita mitään komponentteja.

Aloita tunnistamalla käytetyt pilvisovellukset ja niiden riskit!

Cloud Risk Assessment (CRA) avulla pääset alkuun pilvistrategian luonnissa. Tunnistamalla organisaationne verkosta käytetyt pilvipalvelut ja niihin liittyvät riskit, aloitat tietoturvallisen ja tietosuojan huomioivan pilvipalveluiden käytön. Lue lisää Cloud Risk Assessmentistamme ja pyydä tarjous!

Tutustu CRA:han!

 

EU:n tietosuojauudistuksesta (GDPR) ja pilvipalveluiden tuomista haasteista sekä vastauksista näihin haasteisiin voit lukea lisää tästä kattavasta raportista.

Tilaajavastuun kokemuksista Netskopen hyödyntämisestä voit lukea tästä asiakastarinasta.