Pilvisovellukset

Onko teillä tieto organisaationne käyttämistä pilvipalveluista tai näkyvyys niiden käyttöön? Millä tasolla organisaatiossanne on pilvisovellusten käytön kontrollointi? Mitä tietoa pilveen talletetaan ja mihin? Ymon tarjoaa ratkaisut pilvipalveluiden käytön tuomiin valvonnan haasteisiin. Ratkaisumme avulla saat näkyvyyden organisaatiosin pilvipalveluiden käyttöön. Palvelu kertoo, mitä pilvisovelluksia organisaatiossasi käytetään ja ovatko käytetyt palvelut luotettavia vai ei. Ratkaisun avulla voidaan myös kontrolloida pilvisovellusten käyttöä. Ratkaisumme avulla saadaan siis näkyvyys ja kontrolli pilvisovellusten käyttöön, myös niihin sovelluksiin joista organisaationne ei todennäköisesti ole ollut tietoinen(!). Huomattavaa on, että ratkaisumme avulla hyvin yksityiskohtainen kontrollointi on mahdollista ja muun muassa tiedostojen kryptaus omin avaimin on täysin toteutettavissa. Muutamiin suoituimpiin palveluihin, kuten Office365 ja Google Drive, on saatavissa API-rajapinnan kautta tapahtuva kontrollointi jolloin organisaation omaan ympäristöön tai päätelaitteisiin ei tarvita mitään komponentteja.

Lue lisää edustamastamme ratkaisusta: http://www.netskope.com

Lue lisää EU:n tietosuojauudistuksesta ja pilvipalveluiden tuomista haasteista sekä vastauksista näihin haasteisiin tästä kattavasta raportista.