CASE PHSOTEY ja arkkitehtuurisuunnittelu

 

Parempaa potilasturvallisuutta Ymonin arkkitehtuurisuunnittelulla

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PHSOTEY) tuottaa  erikoissairaanhoito-, sosiaali- ja perusterveydenhuolto- sekä ympäristöterveydenhuoltopalveluita Lahden ja sen ympäristökuntien yli 200 000 asukkaalle. PHSOTEY varmistaa kilpailukykyään panostamalla hyvään laatuun ja nopeaan palveluiden saantiin sen 3800 työntekijän voimin.

Sähköistä terveydenhuoltoa

PHSOTEY:n tietoturvallisuuden olennainen osa on potilastietojen yksityisyyden turvaaminen sekä tietojärjestelmien käytettävyyden varmistaminen. Hoito- ja operointiohjeet sekä potilaskertomukset kulkevat sähköisessä muodossa potilaan hoitopisteeltä toiselle. Hoitoprosessiin osallistuvia järjestelmiä ja tietoteknisiä toimintoja on lukuisia ja niiden keskinäinen kommunointi on kyettävä takaamaan. ”Monijärjestelmäympäristön hallittu kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hahmotuskykyä”, toteaa PHSOTEY:n Tietojärjestelmäjohtaja Petri Pekkala. Varsinkin suuressa organisaatiossa on vaarana, että rinnakkaiset ICT-kehitysprojektit eivät ole keskitetysti johdettuja, jolloin aikaa, resursseja ja rahaa kulutetaan turhaan. PHSOTEY päätti luoda sen operatiivisesta toiminnasta johdetun arkkitehtuurisuunnitelman, joka kuvastaa ICT-ympäristön perusteltua tavoitetilaa. Suunnitelman tuli olla toteutettavissa vaiheittain ja osakokonaisuuksittain, jotta hallittu ja kustannustehokas eteneminen voitiin varmistaa. Suunnitelman toteutuksesta sovittiin Vantaalla pääkonttoriaan pitävän Ymon Oy:n kanssa. ”Ymon oli jo aiemmin ansainnut luottamuksemme erään tietoteknisen ongelmanselvitystapauksen yhteydessä, ja siten oli helppoa lähteä heidän kanssaan yhteistyöhön”,  kertoo PHSOTEY:n Tietojärjestelmäjohtaja Petri Pekkala.

Suunnittelutyön vaiheistus

Työ aloitettiin esiselvityksellä. ”Tämä on normaali tapamme toimia, jotta työkokonaisuus voidaan varmuudella hahmottaa ja itse suunnittelutyö voi edetä tehokkaasti sekä rönsyilemättä”, Ymonin operatiivinen johtaja, Pasi Yliluoma valottaa. Esiselvitys määritteli raamit itse suunnitteluvaiheelle, joka aloitettiin selvittämällä potilaan hoito- ja palveluprosessi kaikkine variaatioineen. Tästä saatiin tunnistettua kriittiset tietojärjestelmätoiminnallisuudet sekä eri järjestelmien roolit. Näillä pohjatiedoilla voitiin määritellä arkkitehtuuri, joka kuvaa ICT-ympäristön tavoitetilan ja rakenteen sekä toimii PHSOTEY:n sisäisesti hyväksymänä kehitysohjelmana. Määräajoin tai suurempien muutosten yhteydessä arkkitehtuuria päivitetään.  Olemme jo toteuttamassa arkkitehtuurin mukaisia osakokonaisuuksia. Kehityshankkeiden edistäminen on nyt keskitettyä ja kaikkien ymmärrettävissä, Yliluoma summaa.

Lataa Case PDF-tiedostona tästä.