CASE Kainuun Voima

Vihreää energiaa Kajaaninjoesta jo vuodesta 1917 lähtien

Kainuun Voima Oy on UPM-Kymmene Oyj:n ja Kajaanin kaupungin puoliksi omistama lämpö- ja vesivoimaa tuottava voimayhtiö. Sähkön lisäksi Kainuun Voima Oy tuottaa kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Kainuun Voima Oy tuottaa ympäristöystävällistä energiaa kestävän kehityksen periaatteilla. Det Norske Veritas on myöntänyt Kainuun Voima Oy:lle ympäristösertifikaatin SFS-EN ISO 14001 vuonna 2000.

Jatkuva IT-palvelu takaa luotettavan energian siirron

Kainuun Voiman IT-ympäristön automaatioverkko uudistettiin vuonna 2010. Muutoksia tehtiin sekä tietoliikenneverkossa että -palveluissa. Kainuun Voiman ydinliiketoiminnassa tietoverkon osuus on hyvin kriittinen, siksi se haluttiin turvata sekä samalla taata liiketoiminnan jatkuvuus entistä paremmin. 
- Valitsimme Ymonin palvelujen tuottajaksi, koska heillä on ammattitaitoa sekä verkko- että laitepuolella, Kainuun Voiman IT-toiminnoista vastaava käyttöpäällikkö Kimmo Keinänen kertoo.
Ymon oli alusta alkaen Kainuun Voiman IT-ympäristön muutostyössä mukana vastaten lähitukipalveluista ja tietoverkon ylläpidosta. 
- Kun irrottauduimme aiemmasta palveluntarjoajasta, saimme  nopeasti toimintaamme sopivat verkko- ja laiteratkaisut huolehtimaan voimalaitoksien tuotanto- ja toimistopalveluista, Keinänen sanoo.
- Lisäksi saimme uutta näkökulmaa IT-puolen toimintoihin uuden palvelukumppanimme kautta, jatkaa Keinänen.

Laadukkaalla suunnittelulla hyvän pohja muutoksille

Kainuun Voiman tietoverkon vikasietoisuus vastaa nykyisiä liiketoiminnan tarpeita ja vaateita, se on myös suojattu kahdennetulla palomuurilla. 
-Voimme huoletta keskittyä ydinliiketoimintaan, kun verkon, verkkolaitteiden, suojauksien ja päätelaitteiden ylläpito ja kehitys on turvattu. Ymon on hoitanut oman osuutensa kiitettävästi, Keinänen sanoo.
- Huolellisella esisuunnittelulla ja valmisteluilla varmistimme sujuvan muutostyön läpiviennin, Ymonin Kajaanin toimiston aluepäällikkö Riku Lokka kertoo. 
- Työhön oman haasteensa toi eri toimittajien järjestelmien luotettavan toiminnan varmistaminen ja niiden yhteensovittaminen, Lokka lisää. 
- Kainuun Voima on kokonaisuudessaan tyytyväinen Ymonin toimintaan. Arvostamme palvelualttiutta ja - nopeutta yhteistyökumppanissamme. Myös luotettavuus nousee IT- puolella tärkeäksi elementiksi, Keinänen summaa kokemuksiaan Ymonista, nykyisestä palvelusopimuskumppanistaan.

Lataa Case PDF-tiedostona tästä.