Tilannekuvan muodostaminen ja reagointi

Kokonaiskuvan muodostaminen ICT-ympäristöstä nykyisillä menetelmillä on vaikeaa. Yksittäisen laiterikon, konfiguraatio-ongelman, sovellusvirheen tai tietoturvan pettämisen aiheuttaneen alkuperäisen lähteen selvittäminen on aikaa vievää ja kallista. Ymon Tilannekuva integroi yhteen näkymään eri lähteistä kootun datan, jolloin hahmotat nopeasti kokonaiskuvan. Vikatilanteissa pureudut ongelman lähteille tarkemmissa asiantuntijanäkymissä. Perinteisten ICT-ongelmien, kuten laiterikkojen ja sovellusvirheiden, ohella tietoturvaongelmat aiheuttavat yhä enemmän päänvaivaa. Ymon Tilannekuvan avulla selvität aiempaa nopeammin myös tietoturvan pettämisestä aiheutuvat ongelmat, kuten tietomurrot ja haittaohjelmatartunnat. Ymon Tilannekuva koostaa kaiken Ymonin teknisen osaamisen samaan pakettiin ja tarjoaa modulaarisen ja kokonaisvaltaisen IT-ympäristön valvontaratkaisun kustannustehokkuutta unohtamatta. Voit halutessasi myös luovuttaa IT-ympäristösi valvonnan kokonaan ammattilaisten käsiin. Ymonin nykyaikainen valvontakeskus hyödyntää Ymon Tilannekuvan järjestelmäkokonaisuutta asiakaskohtaisesti räätälöidyin toiminnallisuuksin ja reagoi tarpeen mukaan ongelmiin kellon ympäri. Toimimme joko suoraan ongelman korjaajana tai laajemmissa ympäristöissä koordinoijana eri palvelu- ja järjestelmätoimittajien korjaustoimien ohjaamisessa. Lisäksi käytämme valikoituja kolmansien osapuolten huippuosaajia tuottamaan tiettyjä erityistaitoja vaativia palveluita.  Alla joitain esimerkkejä tarjoamastamme Tilannekuvapalvelun ja siihen liittyvien osakokonaisuuksien tiimoilta:

  • Valvomopalvelut 24x7 tai sovitun mukaisesti
  • SIEM as a service – tietoturvan valvontajärjestelmä palveluna
  • Hälytyksiin reagointi ja vastaaminen
  • Real User Monitoring – palvelujen käytön monitorointi todelliseen käyttäjäliikenteeseen pohjautuen
  • Korjaustoimien koordinointi eri osapuolten välillä
  • ATDP-palvelut – kehittyneiden haittaohjelmien havainnointi ja toiminnan estäminen
  • DDoS-estopalvelut – palvelunestohyökkäysten torjunta globaalisti ja paikallisesti riippumatta palvelujesi sijainnista
  • Vianselvityspalvelut joko kertaluonteisina toimeksiantoina tai jatkuvana palveluna