Tietojen käytön valvonta ja suojaaminen

Tietojen käytön valvonta ja suojaaminen

Tieto on monen organisaation tärkein pääoma ja sen suojaamiseen kannattaa panostaa. Ymon tarjoaa markkinoiden parhaat ratkaisut tietojen suojaamiseen sekä tietojen käytön valvontaan riippumatta onko arvokkaat tietosi pilvessä vai omassa konesalissasi. Tietojen suojaaminen lähtee liikkeelle tietojen luokittelusta ja arvottamisesta eli mikä tieto on organisaation toiminnalle arvokasta. Luokituksiin pohjautuen määritellään käsittelysäännöt eli miten eri luokituksen omaavia tietoja käsitellään, suojataan ja käyttöä valvotaan. Voit halutessasi myös luovuttaa tietojesi käytön valvonnan ja suojaamisen kokonaan ammattilaisten käsiin. Ymonin valvontakeskus hyödyntää edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja ja  toteuttaa tietojen käytön valvonta- ja suojauspalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Alla muutamia esimerkkejä tarjoamastamme tällä sektorilla: