IT-ympäristön jatkuvuuden hallinta

Varmista organisaation toimivuus häiriötilanteiden varalta

IT-ympäristön jatkuvuuden hallinnalla varmistetaan tietojärjestelmien ja sitä kautta koko organisaation toimivuus häiriötilanteiden ja vaikkapa verkkohyökkäysten varalta. Jatkuvuussuunnittelun lähtökohtana on IT-palvelujen kriittisyysluokittelu sekä riskianalyysi, jonka tuloksena on suunnitelma toimenpiteistä, joilla IT-palvelut pidetään riittävän toimintakykyisinä myös poikkeustilanteissa ja palautetaan täyteen toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti häiriötilanteiden jälkeen.

IT-palvelujen jatkuvuuden hallinta on jatkuva prosessi, jonka ajantasaisuus tulee tarkastaa säännöllisesti. Parhaiten jatkuvuussuunnittelun ja –hallinnan nykytila ja kehityskohteiden tunnistaminen varmistetaan säännöllisillä auditoinneilla.

Jatkuvuuden hallintaan liittyy käytännössä organisaation koko tietojenkäsittely-ympäristö ja laajemmin ajateltuna myös liiketoiminnan jatkuvuus.

Ymon tarjoaa mm. seuraavia palveluita IT-jatkuvuudenhallinnan saralla: