IT-infrastruktuurin toteuttaminen

Perusta yritysarkkitehtuurin häiriöttömälle toiminnalle

Ylimmän tason eli yritysarkkitehtuurin osa-alueita ovat liiketoiminta-, informaatio-, teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuuri. Nämä kaikki tarvitsevat häiriöttömän ja joustavan perustan eli IT-infrastruktuurin toimiakseen moitteettomasti liiketoimintaa hyödyttäen. Perusta luodaan arkkitehtuurin suunnittelutyössä ja sitä seuraavassa jatkuvassa kehitysprosessissa. Ymon suunnittelee ja toteuttaa IT-infrastruktuurin, joka mahdollistaa liiketoimintasovellusten korkean käytettävyyden ja tarkoituksenmukaisen tietoturvan. Tämä luo joustavan, kestävän ja tietoturvallisen IT-ympäristön yrityksen kriittisen tiedon käyttöön. Ymonilta on saatavissa IT-Infrastruktuurien arkkitehtuurisuunnittelun lisäksi tietoverkkojen rakentamiseen tarvittavia teknisiä järjestelmiä, jotka noudattavat Ymonin filosofiaa: teknisesti edistyksellisiä ja kilpailuetuja tarjoavia tuoteratkaisuja. Alla esimerkkejä IT-Infrastruktuurin toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuistamme:

  • Arkkitehtuurisuunnitelmat
  • Langattomat lähiverkot -  palveluna tai tuotteina
  • Tietoverkkojen toteutukset
  • Langalliset lähiverkot – palveluna tai tuotteina
  • Toteutusprojektien projektipäällikköpalvelut
  • Tietoturvaratkaisut – palveluina tai tuotteina
  • Nykytilan arvioinnit
  • Privaatit WAN-verkot – SD-WAN