Tietoverkkokartoitus

Tiedätkö mikä on tietoverkkonne nykytila? Kaipaatko ulkopuolista näkökulmaa kehityskohteille tai apuvälinettä päätösten tekoon ja/tai niiden läpi viemiseksi?

Tietoverkkokartoituksen avulla asiakas saa kattavan yleiskuvan tietoverkkonsa teknisestä nykytilasta ja sen turvallisuuden tasosta. Kartoituksessa tutkitaan ja analysoidaan yrityksen tietoverkon neljä eri osa-aluetta: LAN-rakenne, LAN-toiminta, kriittiset palvelut ja tietoturva.

Tietoverkon kartoitus tehdään haastatteluiden ja mittausten avulla. Näin varmistetaan tulosten oikeellisuus ja saadaan laajempi näkemys yksittäisistä osa-alueista sekä niiden muodostamasta kokonaisuudesta. Asiakkaalle luovutettavassa tarkastuksen loppuraportissa listataan osa-alueiden merkittävimmät havainnot. Näihin havaintoihin liitetään toimenpide-ehdotukset. Myös vertailutulokset sekä muihin kartoituksen teettäneisiin että samalla toimialalla toimiviin yrityksiin esitellään asiakkaalle luovutettavassa raportissa.

 Tietoverkkokartoituksen raportti sisältää:

  • Merkittävimmät havainnot yrityksen tietoverkosta
  • Havaintoihin perustuvat toimenpide-ehdotukset
  • Vertailutulokset yleisellä tasolla ja toimialakohtaisesti

Tietoverkkokartoituksesta on apua moneen tilanteeseen ja se olisikin hyvä tehdä säännöllisesti. Tätä aihetta avaa blogikirjoituksemme 10 syytä tietoverkon kartoitukselle.