Tietosuojakartoitus

Apu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi

EU:n uusi tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation (GDPR), astui voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018, jonka jälkeen organisaation tilan tulee täyttää annetut vaatimukset. Tietosuoja-asetus tulee korvaamaan kansallisen henkilötietolain tuoden uusia velvollisuuksia sekä vaatimuksia yrityksille ja henkilötietojen käsittelylle. EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät jollain tavalla henkilötietoja. Uusien tietosuojavaatimusten rikkomisesta voidaan määrätä sanktioita, joiden suuruus voi olla jopa 4% liikevaihdosta. 

Ymon auttaa tietosuojakartoituksellaan organisaatioita selvittämään millainen nykytilanne on ja mitä on vielä tehtävä, jotta tulevat vaatimukset voidaan täyttää.

Tietosuojakartoituksemme sisältää:

 • Tietosuoja-asetuksen eri osa-alueiden merkityksen arvioinnin kohdeorganisaation toiminnalle.
 • Organisaation nykyisten tietosuojakäytäntöjen kartoittamisen.
 • Gap-analyysin; nykykäytäntöjen ja uusien vaatimusten erot ja niiden analysointi.
 • Toimenpidesuositukset; kuinka organisaation toiminta saadaan tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.

Kyseessä on kevyt, mutta tarpeellinen asiantuntijapalvelu, josta kannattaa ehdottomasti lähteä liikenteeseen. Kartoituksen avulla pääsette suoraan keskittymään oikeisiin asioihin ja tekemään niitä toimenpiteitä, joiden tekemättä jättäminen voi koitua erittäin merkittäväksi rahallisesti, maineriskien lisäksi. Lue lisää tietosuojakartoituksesta esitteestämme.

 

Haluan tarjouksen!

 

Autamme myös tietosuojan jalkauttamisessa

Jos teillä on jo nykytila sekä kehityskohteet tiedossa, voimme olla avuksi myös kehitysprojektin koordinoinnissa tai vaikkapa hallintomallin luomisessa eli meiltä saa asiantuntija-apua esimerkiksi: 

 • Hallintoprosessien analysointiin eli voidaanko tietosuojatyö integroida osaksi olemassa olevia prosesseja vai pitääkö luoda uusi;
 • Työskentelyn tavoitteiden määrittämiseen;
 • Vuosi-/kuukausikellon määrittämiseen ja integrointiin osaksi toimintaprosesseja;
 • Hallintomalliin liittyvien prosessien määrittämiseen ja dokumentointiin;
 • Raportointimallin kehittämiseen;
 • Koulutuksen sisällön suunnitteluun (& koulutukseen);
 • Tietosuojan kehitysprojektin koordinointi- ja neuvonantajatehtäviin.

Tarkemmin tietosuojapalveluistamme voit lukea esitteestämme.

Lisäksi löydät meiltä tuote- ja palveluratkaisuja, jotka auttavat ja tukevat tietosuojan toteutumista organisaatiossanne. Otathan yhteyttä, jos teille on vielä epäselvää mitä kaikkea teidän tulisi tehdä tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.