Luokittelu

Luokittelupalvelun avulla varmistetaan, että tietohallinto ja liiketoiminta ymmärtävät tietotekniset resurssit sekä niiden kriittisyyden ja käytön samalla tavalla. Yhteinen näkemys tietotekniikan roolista yrityksessä varmistaa resurssien kustannustehokkaan käytön ja edelleen kehittämisen. 

Luokittelupalvelussa selvitetään yrityksen tietoaineistojen ja niitä käsittelevien tietojärjestelmien arvo, ja kriittisyys yrityksen toiminnalle. Palvelussa selvitetään tietoaineistoja ja –järjestelmiä uhkaavat riskit ja niiden kautta määritellään tietojärjestelmien käytettävyys- ja suojausvaatimukset. Analyysin avulla voidaan asettaa yrityksen liiketoiminnan kannalta oikeat palvelutasovaatimukset ICT-palveluille ja käyttää näitä vaatimuksia oman toiminnan kehittämisessä tai palvelutoimittajien valinnassa. Luokittelun avulla voidaan myös varmistaa kehityskohteiden oikea priorisointi ja kehityspanosten suuntaaminen yrityksen kannalta kriittisimpiin järjestelmiin.

Lue lisää esitteestämme.