Lokienhallinnan suunnittelu

Ymon on tehnyt lokienhallinnan parissa töitä useissa asiakasprojekteissa Suomessa jo vuodesta 2004 lähtien. Huomioitavaa on, että Ymon on Suomen ainoita ja kokeneimpia toimijoita, joilla on kokemusta kaikkien lokienhallinnan kehittämisen ja käyttöönoton osa-alueiden toteuttamisesta oikeissa asiakasympäristöissä. Näitä osa-alueita ovat suunnittelut, laitetoimitukset sekä asiakasympäristöihin toteutetut jatkuvat palvelut. Tähän toimintahistoriaan perustuen Ymonin lokienhallinnan asiantuntijoilla on laaja-alaista kokemusta ja näkemystä eri tuotteista ja ratkaisuista sekä toimintatavoista.

Kauttamme saat kaikki lokienhallinnan suunnitteluun liittyvät osa-alueet - laadukkaana kokonaisuutena tai halutuin osin:

                                    

 

Lokienhallinnan suunnittelussa on usein kaksi lähestymistapaa; perinteinen vesiputousmalli sekä ketterän kehityksen malli.

Vesiputousmallissa työ aloitetaan usein esiselvityksellä, jossa selvitetään asiakkaan lokienhallinnan nykytila, tavoitetila sekä etenemismalli tavoitetilaan pääsemiseksi. Tämän pohjalta edetään vaihe vaiheelta kohti tekniikan tai palvelun käyttöönottoa, luomalla mm. lokipolitiikka, määrittelemällä lokipolitiikan soveltaminen, määrittelemällä tapahtumien ja informaation kerääminen sekä niiden hyödyntäminen. Kun hallinnollinen pohja on luotu ja lokienhallinta suunniteltu ympäristön vaatimusten mukaisesti, voidaan siirtyä tekniikan ja/tai palvelun valintaan ja käyttöönoton toteutukseen.

Lue lisää esitteestämme.