Arkkitehtuurisuunnittelu

IT on muuttunut tärkeäksi liiketoiminnaksi, jossa asiakas ja nopea reagointi ovat keskiössä. Samalla IT-ympäristöstä on tullut jatkuvassa muutoksessa oleva lukuisten toimijoiden ja alustojen päällä pyörivä monimutkainen ja pirstaleinen kokonaisuus, jossa eri osia yhdistellään rajapintojen kautta toisiinsa. Miten hallita tätä IT-kokonaisuutta niin, että paketti pysyy kasassa, palvelut toimivat, asiakkaan tarpeet huomioidaan ja muutos- sekä kehitystarpeet saadaan toteutettua riittävän nopeasti? 

Arkkitehtuuri ilmentää pidemmän tähtäimen IT-strategian periaatteita. Jotta arkkitehtuuri voi tukea liiketoimintaa ja mahdollistaa uusien liiketoimintainnovaatioiden syntyä, on sen suunnittelussa huomioitava kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminta ja tavoitteet tekniikan lisäksi. Yritysarkkitehtuurin tulee rakentua liiketoiminnan prosesseille ja jokainen yksittäinen ratkaisu tulee tehdä kokonaisuutta ajatellen ja tavoitetilaan tähdäten.

Ylimmän tason eli yritysarkkitehtuurin osa-alueita ovat: liiketoiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri. Teknologia-arkkitehtuuri eli infrastruktuuri on yritysarkkitehtuurin tärkeä ja olennainen perusta, jonka päälle muut arkkitehtuurin osa-alueet rakentuvat. Nämä kaikki tarvitsevat häiriöttömän ja joustavan perustan toimiakseen moitteettomasti.

Infrastruktuurin arkkitehtuurin periaatteisiin on hyvä kaikkien IT:n sisällä tehtävien päätösten nojata. Epävarmuus valintoja tehtäessä vähenee, investoinnit on mahdollista ajoittaa entistä paremmin sekä toiminta on kustannustehokkaampaa, kun säännöt ja maali ovat kaikkien tiedossa. Kaiken kaikkiaan koko paletti pysyy kuosissa ja tekninen säätäminen jää vähäisemmäksi.

Turvallinen, joustava ja helposti hallittava arkkitehtuuri kokemuksella

Me Ymonilla olemme luoneet infrastruktuurin suunnittelumallin turvallisen, joustavan ja vikasietoisen yritysarkkitehtuurin perustaksi. Infrastruktuurin arkkitehtuurimalli perustuu sekä teoriaan että käytäntöön. Malli pohjautuu SABSA-malliin, jota on mukautettu kokemuksen myötä saaduilla tiedoilla suomalaiseen yrityskenttään sopivaksi. Suunnittelutyöhön vaadittava ja tarvittava tieto johdetaan liiketoiminnasta ja sen prosesseista. Mallia on käytetty menestyksekkäästi useissa eri toimeksiannoissa ja mallia kehitetään edelleen jokaisen toimeksiannon kokemusten myötä.

Tietoverkon arkkitehtuurisuunnitelman mallissamme verkko jaetaan osakokonaisuuksiin, joiden sisällä on edelleen omia yhtenäisiä osioita. Kerroksellisuus tekee verkosta samalla sekä vahvan että joustavan. Mallin avulla luodaan liiketoimintasovellusten korkean käytettävyyden sekä tietoturvan varmistava arkkitehtuuri, joka on joustava muutoksille sekä tukee toiminnan tehostamista rakennetta selkiyttämällä.

Ymonin kilpailuvalttina on tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden erikoisosaaminen sekä vuosien kokemus yritysten infrastruktuuriarkkitehtuurien suunnittelusta ja toteutus- sekä kehitysprojektien läpiviennistä.