Service Desk

Service Desk -palvelut auttavat asiakasta parantamaan liiketoimintansa automaatiota, tehokkuutta ja käytettävyyttä antaen asiakkaalle välineet asiakasympäristön tilanne-johtamiseen. Service Desk -palvelussa havaitaan ja reagoidaan asiakkaan liiketoimintaympäristössä tapahtuviin poikkeamiin seuraamalla palveluun liitettyjen kohteiden tilaa.

Service Desk -palvelu toimii asiakkaan keskitettynä yhteydenottopisteenä palveluun. Service Desk tekee asiakkaan kontaktista palvelupyynnön ja eskaloi tarvittaessa asiakaspyynnön tai tapahtuman eteenpäin ratkaisuvastuussa olevalle osapuolelle. Palvelu vastaa, seuraa ja raportoi palvelupyyntöjen kulkua, myös kolmansille osapuolille siirtyneistä toimeksiannoista, sovittujen vasteaikojen puitteissa.