Lokienhallintapalvelu

Ymonin Lokienhallintapalvelu on ratkaisu keskitetyn lokienhallinnan tarpeisiin. Palvelu tarjotaan kuukausihinnoiteltuna, jolloin teidän ei tarvitse tehdä suuria kertainvestointeja, vaan voitte lähteä tarpeeseenne ja budjettiinne sopivalla kokonaisuudella liikkeelle, eikä missään vaiheessa makseta turhasta. Palveluun on mahdollista liittää muita Ymonin palveluita mukaan niin halutessanne, mutta voitte myös itse oman IT-henkilöstönne avulla hoitaa analysoinnin, raportoinnin, valvonnan, reagoinnin jne. operatiiviset toimet.

Lokienhallintapalvelu lyhyesti:

•      Lokien & tietoturvatapahtumien kerääminen ja varastointi 

•      Lokitapahtumien turvaaminen

•      Korrelointi

•      Analysointi ja hälytykset

•      Näkymät ja raportit

Palvelu voidaan laajentaa Ymonin tilannekuvapalveluksi