Näin valmistaudut EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen

Siirtymäaika EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen hupenee vauhdilla. Siirtymää helpottamaan Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Opas on suunnattu rekisterinpitäjille ja siinä kerrotaan mm. tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta ja tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta.

Jos haluat tarkemmat selvitykset organisaationne tietosuojan tilasta ja selvitykseen pohjautuvat toimenpidesuositukset, tee kuten opaskin neuvoo: ”Kartoita tietojen käsittelyn nykytila ja ota tietosuoja osaksi toimintojen suunnittelua ja mallinnusta". Me Ymonilla voimme auttaa tässä. Kevyt tietosuojakartoituksemme on oiva tapa päästä tilanteen tasalle.

Jos kartoitus tilanteesta on jo tehty, voimme olla avuksi myös esimerkiksi hallintomallin luomisessa:

-Hallintoprosessien analysointi, voidaanko tietosuojatyö integroida osaksi olemassa olevia prosesseja vai pitääkö luoda uusi
-Työskentelyn tavoitteiden määrittäminen
-Vuosi-/kuukausikellon määrittäminen ja integrointi osaksi toimintaprosesseja
-Hallintomalliin liittyvien prosessien määrittäminen ja dokumentointi
-Raportointimallin kehittäminen
-Koulutuksen sisällön suunnittelu

Aikaa on vielä jäljellä, ja Ymon on apunasi – ota yhteyttä, niin keskustellaan mitkä ovat teille oikeat tavat saattaa organisaationne toiminta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.