Arkkitehtuurisuunnittelu

Pidemmän tähtäimen IT-strategian periaatteita ilmentää  arkkitehtuuri. Jotta arkkitehtuuri voi tukea liiketoimintaa ja  mahdollistaa uusien liiketoimintainnovaatioiden syntyä, on sen suunnittelussa huomioitava kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminta ja tavoitteet tekniikan lisäksi. Yritysarkkitehtuurin tulee rakentua liiketoiminnan prosesseille ja jokainen yksittäinen ratkaisu tulee tehdä kokonaisuutta ajatellen ja tavoitetilaan tähdäten.

Ylimmän tason eli yritysarkkitehtuurin osa-alueita ovat: liiketoiminta, tietojärjestelmät ja infrastruktuuri. Infrastruktuuri on yritysarkkitehtuurin tärkeä ja olennainen perusta. Sen päälle rakentuvat ylemmän tason arkkitehtuurit, kuten sovellus- ja palveluarkkitehtuurit sekä itse liiketoiminta. Nämä kaikki tarvitsevat häiriöttömän ja joustavan perustan toimiakseen moiteet-tomasti.

Infrastruktuurin arkkitehtuurin periaatteisiin on hyvä kaikkien IT:n sisällä tehtävien päätösten nojata. Epävarmuus valintoja tehtäessä vähenee, investoinnit on mahdollista ajoittaa entistä paremmin sekä toiminta on kustannustehokkaampaa, kun säännöt ja maali ovat kaikkien tiedossa. Kaiken kaikkiaan koko paletti pysyy kuosissa ja tekninen säätäminen jää vähäisemmäksi.

Ymon on luonut infrastruktuurin suunnittelumallin turvallisen, joustavan ja vikasietoisen yritysarkkitehtuurin perustaksi. Infrastruktuurin arkkitehtuurimalli perustuu sekä teoriaan että käytäntöön. Malli pohjautuu SABSA-malliin (www.sabsa.org), jota on mukautettu kokemuksen myötä saaduilla tiedoilla suomalaiseen yrityskenttään sopivaksi. Mallia on käytetty menestyksekkäästi useissa eri toimeksiannoissa ja mallia kehitetään edelleen jokaisen toimeksiannon kokemusten myötä.

Suunnittelutyöhön vaadittava ja tarvittava tieto johdetaan liiketoiminnasta ja sen prosesseista. Ymonin mallissa verkko jaetaan osakokonaisuuksiin, joiden sisällä on edelleen omia yhtenäisiä osioita. Kerroksellisuus tekee verkosta samalla sekä vahvan että joustavan. Mallin avulla luodaan liiketoimintasovellusten korkean käytettävyyden sekä tietoturvan varmistava arkkitehtuuri, joka on joustava muutoksille sekä tukee toiminnan tehostamista rakennetta selkiyttämällä.

Ymonin kilpailuvalttina on tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden erikoisosaaminen sekä vuosien kokemus yritysten infrastruktuuriarkkitehtuurien suunnittelusta ja toteutus- sekä kehitysprojektien läpiviennistä.

Lue lisää esitteestämme.